Školní jídelna

Jídelníček 16.-20.12.2013

17. prosince 2013 v 12:14 | Zdeňka Vávrová

Jídelníček 9. - 13. 12. 2013

10. prosince 2013 v 14:35 | Zdeňka Vávrová

Jídelníček od 2. do 6. 12. 2013

30. listopadu 2013 v 19:44 | Zdeňka Vávrová

Jídelníček 25. - 29. 11. 2013

22. listopadu 2013 v 7:47 | Zdeňka Vávrová
Zveřejňujeme náš jídelníček na příští týden. Dobrou chuť!

Jídelníček

15. listopadu 2013 v 12:40 | Zdeňka Vávrová

Sdělení školní jídelny - STRAVNÉ od 2. 9. 2013

26. září 2013 v 7:58 | Zdeňka Vávrová
Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace

Sdělení školní jídelny

  1. Ceny stravného od 2.9.2013

Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 2 jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku.
s odpolední svačinou / bez odpolední svačiny
strávníci do 6ti let (do 31.8.2014) 34,- Kč 28,- Kč
strávníci od 7 - 10 let (do 31.8.2014) 38,- Kč 32,- Kč
Přehlašování dětí v rámci kategorií celodenní nebo polodenní lze pouze po ucelených měsících. Proto změnu hlaste v dostatečném předstihu.
  1. Platba stravného

První platba - zálohová platba na měsíc červen 2014 (splatná k 15. září):
21 obědů x 34,- Kč =714,- Kč 21 obědů x 28,- Kč = 588,- Kč
21 obědů x 38,- Kč =798,- Kč 21 obědů x 32,- Kč = 672,- Kč
Ostatní stravné se platí zpětně za skutečně odebrané obědy (za září v říjnu, za říjen v listopadu atd.). Obědy za červen se v červenci zúčtují se zálohou placenou v září.
  1. Možnosti úhrady plateb za stravné

Možnost úhrady za stravné si zákonný zástupce dítěte určí při vyplňování Přihlášky ke školnímu stravování.

- souhlasem k inkasu
pro klienty České spořitelny sběrný účet: 0100051841/0800
pro klienty ostatních bank: 3218165389/0800
- příkazem k úhradě
na účet číslo: 3218165389/0800
- složenkou

- hotově (ve vyjímečném případě)
Platba musí být provedena k 15. dni v měsíci.
Nebude-li úhrada provedena včas, může být strávník ze stravného vyloučen.
  1. Odhlášky z obědů
Na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole/mateřské škole. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole/mateřské škole, doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní = 76,- Kč nebo 80,- Kč).
První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole/mateřské škole. Proto je i strava přihlášená na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ).
Strava se odhlašuje vždy do 12:00 hod. na následující den.
- telefonicky: MŠ Krhová: 571 633 054
vedoucí ŠJ Z. Vávrová: 702 015 919
- do sešitu odhlášek (při vstupu do hlavní budovy MŠ nebo v šatně oční třídy/v šatně logopedické třídy)
  1. Výdej stravy

přesnídávka 8:15 - 8:45
oběd 11:15 - 11:45
svačina 14:30 - 15:00
První den neplánované nemoci lze jídlo odebrat do jídlonosiče:
- ve školní kuchyni 11:00
Případné dotazy Vám zodpoví vedoucí ŠJ Zdeňka Vávrová.
 
 

Reklama