Popis tříd

Seznamy dětí na školní rok 2012/2013

16. července 2012 v 13:33 | Vlaďka Šuláková
Nový školní rok 2011/2012 dnes začal

1. září 2011 v 9:02
Dnešním dnem jsme zahájili nový školní rok a přivítali všechny děti v naší školce. Zde jsou seznamy jednotlivých tříd:
Rozpisy na školní rok 2010/2011

27. srpna 2010 v 7:54
Vážení rodičové,
níže naleznete seznamy dětí, zařazených do jednotlivých tříd. Rozdělili jsme to tak, abychom mohli přijmout co nejvíc dětí, některé jsou zařazeny do speciálních tříd , aby byly naplněny, což je možné, podle zákona.
Spolupracujeme s pedagogickými centry, které doporučují děti k zařazení do speciálních tříd, samozřejmě se souhlasem rodičů (vady řeči, vady zraku, kombinované vady). Ve třídách zde pracují speciální pedagogové a vypracovávají individuální vzdělávací plány, které jsou v návaznosti na školní vzdělávací program s názvem "Jsme všichni na jedné lodi". Můžeme se pochlubit velmi dobrými výsledky prace v jednotlivých třídách.Individuální péče je věnována dětem v rozsahu 3 hodin denně.

Moc bych chtěla poděkovat panu Drábkovi, který má u nás ve školce Boříka, za sponzorský dar. Vyrobil nám kuchyňky do dvou tříd v hlavní budově. Je to moc krásné.

Také chystáme fotky, aby rodiče viděli, jak to tu vypadá 5 dní před otevřením.

Vladislava Šuláková
ředitelka školky

slunicka 2010-11
rybicky 2010-11
papoušci 2010-11
delfínci 2010-11
želvičky 2010-11

Popis jednotlivých tříd v naší školce

23. listopadu 2009 v 8:53
Mateřská škola Krhová má 5 tříd:

Třída DELFÍNKŮ
speciální třída pro děti s vadami zraku

Do této třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení lékaře a Speciálního pedagogického centra (SPC) pro děti s vadami zraku ve Zlíně.

Učitelky: Bc. Světla Ovčačíková, Věra Čačková


Třída PAPOUŠKŮ
speciální třída pro děti s vadami řeči

Do třídy jsou zařazovány děti s těžšími vadami řeči - dysfázie, opožděný vývoj řeči, dyslálií multiplex, a to na doporučení SPC pro děti s vadami řeči při Speciální škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

Učitelky: Věra Juříčková - logopedický asistent, Vladislava Šuláková - logopedický asistentTřída ŽELVIČEK
speciální třída pro děti s kombinovanými vadami

Do třídy jsou zařazovány děti na doporučení lékaře a SPC pro děti s více vadami v Kroměříži - pohybové vady, autismus, ADHD, apod.)

Učitelky: Bc. Veronika Nosálková, Eva ČechováTřída SLUNÍČEK
běžná třída pro děti od 3 do 7 let s hudebně-pohybovým zaměřením

Učitelky: Ivana Gefingová, Svatava Fajmonová
Třída RYBIČEK
běžná třída pro děti od 3 do 7 let s výtvarným zaměřením

Učitelka: Jitka Joštová

 
 

Reklama