Aktuality

Nové stránky

14. února 2014 v 7:52 | Renata Baculová
Děkujeme Vám, že jste tyto naše stránky navštěvovali, a od Nového roku Vás prosíme o změnu adresy. Nové stránky školky naleznete zde.

Aktuální informace na Facebooku

23. prosince 2013 v 12:21
Rádi bychom upozornili na spoustu fotek a videí z naší školky na facebooku Obce Krhová. Děkujeme tímto p. Adamcovi za tohle úžasné aktuální zpravodajství a zasíláme Vám odkaz:


Naleznete zde i fotografie z vánoční nadílky, videa z Mikuláše a spoustu dalších....

Informace o provozu školky

23. prosince 2013 v 12:16 | Vlaďka Šuláková

Vážení rodiče,


vzhledem k tomu, že se do docházky mateřské školy v době vánočních prázdnin přihlásilo jen jedno dítě, bude z ekonomických důvodů naše mateřská škola uzavřena od 23.12.2013 do 5.1.2014.

Provoz v novém kalendářním roce bude zahájen v pondělí 6. ledna 2014.


Už je tady zas,
sváteční vánoční čas. Mnoho lásky, štěstí, něhu, v tom šíleném světa běhu.
Spoustu krásných dárečků
u rozzářeného stromečku.


Přejeme vám i vašim dětem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti v roce 2014.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás v novém roce 6. ledna 2014.

Krásné Vánoce přejeme všem...

17. prosince 2013 v 12:15 | Vlaďka Šuláková

Představení naší školky

9. října 2013 v 8:24 | Věra Čačková

Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace

Obec Krhová se osamostatnila k 1.1.2013 a k 1.7.2013 je zřizovatelem naší mateřské školy.
V současné době je naše MŠ 5-ti třídní. V zařízení jsou dvě běžné třídy a tři speciální třídy pro děti ve věku od tří do sedmi let.
Speciální třídy byly zřizovány postupně od roku 1994 do roku 2009 z důvodu sledování potřeb rodičů dětí.
V roce 1993 jsme se začali zabývat problémem špatné výslovnosti dětí a naplánovali jednoduchou přestavbu. Tak z prostor ředitelny vznikla nová speciální třída pro děti s vadami řeči.
V roce 1995 jsme vstoupili do právní subjektivity se třemi třídami- dvěma běžnými a jednou logopedickou, která byla provizorně řešena z bývalé ředitelny a rozšířena o prostory v hospodářské části budovy.
V následujících letech klesl demografický vývoj a hledali jsme řešení, jak udržet naplněnou kapacitu školy.Začala spolupráce s Ortoptickou léčebnou ve Štramberku, která se v té době rušila. Podařilo se nám nejen zřídit speciální třídu pro děti tupozraké a šilhavé, ale také ambulantní ortoptickou cvičebnu pro děti předškolního a školního věku . Cvičebna slouží k ortoptickým cvičením nejen dětem ze speciální třídy naší mateřské školy, ale dojíždějí zde
i rodiče s dětmi z celého regionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, na doporučení odborných lékařů - oftalmologů.V současné době využívá naši ambulanci pravidelně dle doporučení lékaře 35 dětí z blízkého okolí.
Každodenní odborná ortoptická péče pomocí speciálních přístrojů pod vedením speciálních pedagogů a odborné ortoptické sestry je poskytována také 14ti dětem ze speciální třídy. Tato speciální cvičení jsou zaměřena na zlepšení funkcí tupozrakého a šilhavého oka s cílem obnovit binokulární vidění.
V roce 2008 se nám podařilo začlenit náš projekt na "Rozšíření výuky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s bezbariérovým přístupem"do strategického plánu města. Jednalo se o využití bývalého služebního bytu pro školníka.
Městu se podařilo projekt realizovat z EF a podílet se na spolufinancování.
V listopadu 2009 jsme zahájili provoz třetí speciální třídy , tentokrát pro děti s kombinovanými vadami s bezbariérovým přístupem. Zde jsou zařazeny děti s různými druhy postižení, včetně tělesného.V současné době jsou zde 3 imobilní děti, ke kterým jsme museli zajistit osobního asistenta.
Po rekonstrukci a přístavbě se speciální třída pro děti s vadami řeči přestěhovala z hospodářské části budovy do hlavní budovy. Jelikož o místa v MŠ byl ze strany rodičů velký zájem, doplnili jsme tuto třídu, kde bylo 14 dětí s vadami řeči o dalších 14 dětí běžné třídy a prostory jsme rozdělili na dvě části.
V současné době je toto řešení nevyhovující, speciální třídy musí plnit vzdělávací cíle odděleně od běžných tříd.
Zájem o naše zařízení je obrovský. V současné době, i když se naše kapacita navýšila, není v našich silách všechny zájemce uspokojit . V tomto školním roce jsme z kapacitních důvodů nepřijali celkem 20 děti, z toho 13 dětí z obce Krhová.
Obec se tuto situaci snaží operativně řešit. Probíhají schvalovací procesy o kontejnerové přístavbě. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo stavbu realizovat v prázdninových měsících tak,aby nové děti mohly po kolaudaci nastoupit do MŠ k 2.9.2013.

Nesmírně si vážíme firem, které v dnešní obtížné ekonomické situaci podporují školská zařízení. Pokud náš projekt podpoříte, můžeme Vám nabídnout přednostní umístění dětí Vašich zaměstnanců z Krhové do našeho předškolního zařízení se speciálním třídami, popřípadě ambulantní péči v ortoptické cvičebně.Věra Čačková
zástupce ředitele MŠ Krhová

"Za vším hledej ženu!"

8. října 2013 v 21:06 | Vlaďka Šuláková

Tímto mottem moderátor pan Dobeš zahájil slavnostní otevření nové třídy v kontejnerové přístavbě.
Jsem šťastná, že se to nám všem podařilo! Logopedická třída zažila od roku 1994 několik stěhování.

Zpočátku byla v prostorách původní ředitelny, z chodby byla logopedická třída, kde děti jedly a pracovaly,na spojovací chodbě do hlavní budovy byla šatna. Prostory pořád nestačily ,tak jsme třídu rozšířili o zrušené sklady potravin. Přesto byla dle hygienických posudků prostorově nevyhovující, proto jsem navrhla řešení .
Vypracovala jsem projekt s názvem "Rozšíření výuky speciálních tříd s bezbariérovým přístupem".Investorem bylo město V.M s podporou EF.
Byla jsem šťastná, že se můj projekt dostal do strategického plánu města, neboť se využil a opravil chátrající služební byt a do třídy , která vznikla z bytu ,se mohly v té době přijmout i zdravé děti .
Po realizaci rekonstrukce služebního bytu a rozšíření prostor speciální třídy jsem do přístavby nakonec přestěhovala oční třídu, z plánované ředitelny vytvořila zázemí pro ortoptickou cvičebnu (mimochodem ředitelnu jsem přemístila do části prádelny ), aby děti měly cvičebnu po ruce. Logopedickou třídu jsem přestěhovala do hlavní budovy a do další speciální třídy jsem přijala 3 zdravé děti.
Jenže přišel zápis a omítnuto zase bylo 30 dětí!!! Co s tím?

Rozhodla jsem se využít kapacitu běžné třídy pro 28 dětí a třídu rozdělit na 2 části - v jedné části budou děti běžné třídy, ve druhé děti s vadami řeči. Již tehdy jsem věděla, že nejde o řešení trvalé.

První podnět ženy: Jako ředitelka jsem situaci konzultovala s rodiči nepřijatých dětí, mnozí byli vstřícní, že pokud nenastupovali do práce, uvolnili místo pro děti pracujících matek, přesto místa nestačila. Navrhovala jsem různá řešení (nádstavbu hlavní budovy, přístavbu ke kotelně)

Druhý podnět ženy: Paní Jana Adamcová navrhla, ať se podíváme na internet na kontejnerové školky. A nápad byl na světě. Její manžel Zdeněk Adamec kontaktoval svého známého Julia Michoňka, který přišel prozkoumat terén,aby zjistil, zda na bude návrh realizovatelný,a byl!

Třetí podnět ženy: Paní učitelka Věra Čačková a Ivana Gefingová, které jsou členkami zastupitelstva , podpořily návrh prezentací školy , pomohly jej prosadit v Zastupiteltsvu i Radě Obce Krhová

Čtvrtý podnět: Návrh podpořila i paní starostka Sylva Kristková , i když jsme se shodly spolu na tom, že bychom raději přistavovaly klasickou metodou, ale řešení kontejnerovou přístavbou bylo nejrychleji realizovatelné a ve finále jsme rády, že je situace s nedostatkem míst v MŠ vyřešená. Kvalita práce dodavatelské firmy byla na velmi dobré úrovni .

Pátý podnět žen:
Paní starostka pověřila Janu Verbichovou zprac ováním projektu, ta je zpracovávala na základě požadavků hygieny (paní Juráňová), požadavků na vybavení ( Věra Čačková, Vlaďka Šuláková) ve spolupráci s panem Josefem Kozlíkem a dodavatelskou firmou panem Šiklem

Kontejnerová přístavba včetně přípravných prací trvala cca 3 týdny. Říká se: " V nouzi poznáš přítele" -zde to platilo dvojnásob. Za celých 20let mého působení v Krhové jsem poznala mnoho lidí, ale takovou soudržnost, podporu, pracovitost a schopnost zastat různorodé práce, dokončit je domluvit se na termínech, jsem nezažila.
Smekám nad organizátorskými schopnostmi Franty Čáně a Zdenka Adamce. Ostatní, komu jsem chtěla poděkovat ,již zmínil pan Adamec.
V závěru bych chtěla poděkovat zaměstnancům mateřské školy za pomoc a rodičům, kteří v den dovážky kontejnerů vyšli vstříc škole a zajistili si pro děti náhradní hlídání. Všichni jsme dokázali , že motto školy "Jsme všichni na jedné lodi "platí bezesporu.

Jsem pyšná na občany Krhové a jsem ráda, že s nimi mohu pracovat a plánovat dokončovací práce.
V závěru děkuji paní starostce ,vedení obce za uvolnění finančních prostředků na realizaci projektu, spolupráci a za odvahu pustit se do náročného projektu bez půjčky! Děkuji zaměstnancům obce, kteří pomáhali s pracemi, děkuji panu Josefu Večeřovi a Markovi Večeřovi za provedení instalatérských prací v šibeničních termínech. Díky všem řemeslníkům dopadla kolaudace na jedničku, bez výhrad.
Přeji nám všem , aby přístavba plnila svůj účel a pokud ubude v budoucnu dětí, určitě najde využití - nechť slouží handicapovaným dětem z mikroregionu , což by přineslo obci finanční prostředky, matkám na mateřské, důchodcům, případně spolkům.
Jsem ráda, že po odtržení obce Krhová od města Valašského Meziříčí jsem zůstala ředitelkou mateřské školy, která je" mým dítětem" ,a že se vedení obce postaralo o to, abychom zůstali samostatným právním subjektem.

Logopedická třída PAPOUŠCI

8. října 2013 v 21:04 | Zdeněk Adamec


Dne 1.10.2013 byla slavnostně otevřena kontejnerová přístavba MŠ Krhová. Místo tady našlo 15 dětí logopedické třídy "PAPOUŠKŮ". Díky tomu se zároveň rozšířila kapacita MŠ.
Co vše tomu předcházelo?
První návrhy jsem spolu s vedením školky zpracovával již na podzim roku 2012. Tehdy jsme ještě stále byli součástí Valašského Meziříčí a realizace byla nemožná. Situace s poptávkou po umístění dětí se opakovala i letos na jaře. Rodičům 16 dětí z Krhové bylo zasláno zamítavé stanovisko k umístění dětí do školky. Kapacita byla nedostatečná a bylo nutno to řešit. Spolu s paní ředitelkou Vlaďkou Šulákovou, Věrkou Čačkovou a Ivanou Gefingovou jsme oprášili loňský projekt. Prostory jsme oproti původnímu plánu upravili a přizpůsobili praktickým požadavkům a normám. Základní vyjádření ČEZu a VAKu jsme již měli k dispozici. Realizace byla reálná. Kontaktovali jsme několik výrobců kontejnerů, nechali zpracovat cenové nabídky, předložili návrh na projednání v zastupitelstvu a vedení obce … a povedlo se.
Další průběh jste již mohli sledovat na vlastní oči. To co nebylo vidět, zpracování podkladů pro stavební povolení, si vzala na starost Jana Verbichová. A nutno poděkovat, protože to byl úkol nelehký a v termínu přímo šibeničním. Podařilo se a vše dotáhla až ke kolaudaci.

A jak to probíhalo? Nejlépe je to vidět na fotografiích na rajčeti.

Za sebe mohu říci, že kolektiv, který pracoval od betonování základů, až po dokončovací práce byl neskutečný. A co je nutno zdůraznit - pracovali jsme všichni v akci "Z" (zadarmo) a s nadšením.
A poděkování? Nerad bych na někoho zapomněl, ale určitě by to byli v první řadě Franta, Láďa a Pavel Čáňovi. A další by bylo nejlépe napsat podle abecedy, protože i malá pomoc byla důležitá.
Přesto osobně děkuji Radimu Zetkovi, Petru Vrečkovi, Petru Grencnerovi, Pavlu Štursovi, Tiboru Valachovi, Petru Martinkovi, Radkovi Křenkovi.
Také pracovníkům obce Ivoši Wrzeckému, Radkovi Čapkovi.
Co se týká perfektního zázemí pro práci (čaj, káva a něco na zub) - všem ze školky.
A co k tomu dodat. Bylo mi ctí pracovat s těmito lidmi. A těším se, že to určitě nebylo naposled.

Zdeněk Adamec

Fotogalerie - přístavba školky

16. září 2013 v 21:23
Kompletní fotogalerii od p. Adamce naleznete v albu na rajčátku.
Kontejnerová přístavba MŠ Krhová

19. srpna 2013 v 20:01 | Vlaďka Šuláková
Omlouváme se všem za zpoždění u kontejnerové přístavby Mateřské školy Krhová. Z důvodu zpoždění stavebního povolení došlo k posunu zahájení přístavby.
Z tohoto důvodu nebude provoz přístavby zahájen 2. 9. 2013. Děkujeme všem za pochopení a doufáme, že se podaří provoz třídy v kontejnerové přístavbě zahájit k 1. 10. 2013.

Žádáme tímto rodiče nepřijatých dětí o strpení, k nástupu nepřijatých dětí dojde až po dokončení kontejnerové přístavby. Základy jsou již vybagrované, důležité je, že se nám díky obci podařilo přístavbu schválit. Nyní se začínají kácet borovice, bourat okna a požární dveře.

Děkujeme všem za pochopení.

Lodní maturita

14. června 2013 v 12:16 | Věra Čačková
Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na slavnostní rozloučení s našimi "školáčky" na Lodní maturitu.
.Vzhledem k vysokému počtu předškoláku bude probíhat ve dvou termínech, vždy v 15.00 hodin.
18.6. 2013 - ve třídě Sluníček budou skládat lodní maturitu děti ze tříd Sluníček, Delfínků a Želviček
19.6. 2013 - ve třídě Papoušků budou skládat lodní maturitu děti ze tříd Papoušků a Rybiček
Nezbývá, než všem budoucím školákům popřát "ŠŤASTNOU PLAVBU"

 
 

Reklama