Říjen 2013

PASOVÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ 2013

24. října 2013 v 7:57 Akce školky
Jako každoročně i letos jsme pasovali všechny námořníky na našich palubách. Fotečky postupně nahráváme do našich alb na rajčeti.


Oslava dne stromů

9. října 2013 v 20:48 | Světla Ovčačíková |  Akce školky
MŠ Krhová s dětmi navštívila 7. 10. 2013 zámecký park Lešná u Valašského Meziříčí, kde prožila OSLAVU DNE STROMŮ.
Pro děti byl připraven zajímavý a pestrý program: připomenutí významu stromů-hry a aktivity, vnímání stromů všemi smysly, pocitové chodníčky, zkameněliny rostlin aneb odlévání ze sádry, letokruhy stromů jako medailonky, hry s padákem, interaktivní dramatizace Soudu pod starým dubem, tvoření ve stylu LAND ART z přírodnin.

Fotografie z této akce najdete v našem fotoalbu na rajčátku.

Představení naší školky

9. října 2013 v 8:24 | Věra Čačková |  Aktuality

Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace

Obec Krhová se osamostatnila k 1.1.2013 a k 1.7.2013 je zřizovatelem naší mateřské školy.
V současné době je naše MŠ 5-ti třídní. V zařízení jsou dvě běžné třídy a tři speciální třídy pro děti ve věku od tří do sedmi let.
Speciální třídy byly zřizovány postupně od roku 1994 do roku 2009 z důvodu sledování potřeb rodičů dětí.
V roce 1993 jsme se začali zabývat problémem špatné výslovnosti dětí a naplánovali jednoduchou přestavbu. Tak z prostor ředitelny vznikla nová speciální třída pro děti s vadami řeči.
V roce 1995 jsme vstoupili do právní subjektivity se třemi třídami- dvěma běžnými a jednou logopedickou, která byla provizorně řešena z bývalé ředitelny a rozšířena o prostory v hospodářské části budovy.
V následujících letech klesl demografický vývoj a hledali jsme řešení, jak udržet naplněnou kapacitu školy.Začala spolupráce s Ortoptickou léčebnou ve Štramberku, která se v té době rušila. Podařilo se nám nejen zřídit speciální třídu pro děti tupozraké a šilhavé, ale také ambulantní ortoptickou cvičebnu pro děti předškolního a školního věku . Cvičebna slouží k ortoptickým cvičením nejen dětem ze speciální třídy naší mateřské školy, ale dojíždějí zde
i rodiče s dětmi z celého regionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, na doporučení odborných lékařů - oftalmologů.V současné době využívá naši ambulanci pravidelně dle doporučení lékaře 35 dětí z blízkého okolí.
Každodenní odborná ortoptická péče pomocí speciálních přístrojů pod vedením speciálních pedagogů a odborné ortoptické sestry je poskytována také 14ti dětem ze speciální třídy. Tato speciální cvičení jsou zaměřena na zlepšení funkcí tupozrakého a šilhavého oka s cílem obnovit binokulární vidění.
V roce 2008 se nám podařilo začlenit náš projekt na "Rozšíření výuky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s bezbariérovým přístupem"do strategického plánu města. Jednalo se o využití bývalého služebního bytu pro školníka.
Městu se podařilo projekt realizovat z EF a podílet se na spolufinancování.
V listopadu 2009 jsme zahájili provoz třetí speciální třídy , tentokrát pro děti s kombinovanými vadami s bezbariérovým přístupem. Zde jsou zařazeny děti s různými druhy postižení, včetně tělesného.V současné době jsou zde 3 imobilní děti, ke kterým jsme museli zajistit osobního asistenta.
Po rekonstrukci a přístavbě se speciální třída pro děti s vadami řeči přestěhovala z hospodářské části budovy do hlavní budovy. Jelikož o místa v MŠ byl ze strany rodičů velký zájem, doplnili jsme tuto třídu, kde bylo 14 dětí s vadami řeči o dalších 14 dětí běžné třídy a prostory jsme rozdělili na dvě části.
V současné době je toto řešení nevyhovující, speciální třídy musí plnit vzdělávací cíle odděleně od běžných tříd.
Zájem o naše zařízení je obrovský. V současné době, i když se naše kapacita navýšila, není v našich silách všechny zájemce uspokojit . V tomto školním roce jsme z kapacitních důvodů nepřijali celkem 20 děti, z toho 13 dětí z obce Krhová.
Obec se tuto situaci snaží operativně řešit. Probíhají schvalovací procesy o kontejnerové přístavbě. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo stavbu realizovat v prázdninových měsících tak,aby nové děti mohly po kolaudaci nastoupit do MŠ k 2.9.2013.

Nesmírně si vážíme firem, které v dnešní obtížné ekonomické situaci podporují školská zařízení. Pokud náš projekt podpoříte, můžeme Vám nabídnout přednostní umístění dětí Vašich zaměstnanců z Krhové do našeho předškolního zařízení se speciálním třídami, popřípadě ambulantní péči v ortoptické cvičebně.Věra Čačková
zástupce ředitele MŠ Krhová

"Za vším hledej ženu!"

8. října 2013 v 21:06 | Vlaďka Šuláková |  Aktuality

Tímto mottem moderátor pan Dobeš zahájil slavnostní otevření nové třídy v kontejnerové přístavbě.
Jsem šťastná, že se to nám všem podařilo! Logopedická třída zažila od roku 1994 několik stěhování.

Zpočátku byla v prostorách původní ředitelny, z chodby byla logopedická třída, kde děti jedly a pracovaly,na spojovací chodbě do hlavní budovy byla šatna. Prostory pořád nestačily ,tak jsme třídu rozšířili o zrušené sklady potravin. Přesto byla dle hygienických posudků prostorově nevyhovující, proto jsem navrhla řešení .
Vypracovala jsem projekt s názvem "Rozšíření výuky speciálních tříd s bezbariérovým přístupem".Investorem bylo město V.M s podporou EF.
Byla jsem šťastná, že se můj projekt dostal do strategického plánu města, neboť se využil a opravil chátrající služební byt a do třídy , která vznikla z bytu ,se mohly v té době přijmout i zdravé děti .
Po realizaci rekonstrukce služebního bytu a rozšíření prostor speciální třídy jsem do přístavby nakonec přestěhovala oční třídu, z plánované ředitelny vytvořila zázemí pro ortoptickou cvičebnu (mimochodem ředitelnu jsem přemístila do části prádelny ), aby děti měly cvičebnu po ruce. Logopedickou třídu jsem přestěhovala do hlavní budovy a do další speciální třídy jsem přijala 3 zdravé děti.
Jenže přišel zápis a omítnuto zase bylo 30 dětí!!! Co s tím?

Rozhodla jsem se využít kapacitu běžné třídy pro 28 dětí a třídu rozdělit na 2 části - v jedné části budou děti běžné třídy, ve druhé děti s vadami řeči. Již tehdy jsem věděla, že nejde o řešení trvalé.

První podnět ženy: Jako ředitelka jsem situaci konzultovala s rodiči nepřijatých dětí, mnozí byli vstřícní, že pokud nenastupovali do práce, uvolnili místo pro děti pracujících matek, přesto místa nestačila. Navrhovala jsem různá řešení (nádstavbu hlavní budovy, přístavbu ke kotelně)

Druhý podnět ženy: Paní Jana Adamcová navrhla, ať se podíváme na internet na kontejnerové školky. A nápad byl na světě. Její manžel Zdeněk Adamec kontaktoval svého známého Julia Michoňka, který přišel prozkoumat terén,aby zjistil, zda na bude návrh realizovatelný,a byl!

Třetí podnět ženy: Paní učitelka Věra Čačková a Ivana Gefingová, které jsou členkami zastupitelstva , podpořily návrh prezentací školy , pomohly jej prosadit v Zastupiteltsvu i Radě Obce Krhová

Čtvrtý podnět: Návrh podpořila i paní starostka Sylva Kristková , i když jsme se shodly spolu na tom, že bychom raději přistavovaly klasickou metodou, ale řešení kontejnerovou přístavbou bylo nejrychleji realizovatelné a ve finále jsme rády, že je situace s nedostatkem míst v MŠ vyřešená. Kvalita práce dodavatelské firmy byla na velmi dobré úrovni .

Pátý podnět žen:
Paní starostka pověřila Janu Verbichovou zprac ováním projektu, ta je zpracovávala na základě požadavků hygieny (paní Juráňová), požadavků na vybavení ( Věra Čačková, Vlaďka Šuláková) ve spolupráci s panem Josefem Kozlíkem a dodavatelskou firmou panem Šiklem

Kontejnerová přístavba včetně přípravných prací trvala cca 3 týdny. Říká se: " V nouzi poznáš přítele" -zde to platilo dvojnásob. Za celých 20let mého působení v Krhové jsem poznala mnoho lidí, ale takovou soudržnost, podporu, pracovitost a schopnost zastat různorodé práce, dokončit je domluvit se na termínech, jsem nezažila.
Smekám nad organizátorskými schopnostmi Franty Čáně a Zdenka Adamce. Ostatní, komu jsem chtěla poděkovat ,již zmínil pan Adamec.
V závěru bych chtěla poděkovat zaměstnancům mateřské školy za pomoc a rodičům, kteří v den dovážky kontejnerů vyšli vstříc škole a zajistili si pro děti náhradní hlídání. Všichni jsme dokázali , že motto školy "Jsme všichni na jedné lodi "platí bezesporu.

Jsem pyšná na občany Krhové a jsem ráda, že s nimi mohu pracovat a plánovat dokončovací práce.
V závěru děkuji paní starostce ,vedení obce za uvolnění finančních prostředků na realizaci projektu, spolupráci a za odvahu pustit se do náročného projektu bez půjčky! Děkuji zaměstnancům obce, kteří pomáhali s pracemi, děkuji panu Josefu Večeřovi a Markovi Večeřovi za provedení instalatérských prací v šibeničních termínech. Díky všem řemeslníkům dopadla kolaudace na jedničku, bez výhrad.
Přeji nám všem , aby přístavba plnila svůj účel a pokud ubude v budoucnu dětí, určitě najde využití - nechť slouží handicapovaným dětem z mikroregionu , což by přineslo obci finanční prostředky, matkám na mateřské, důchodcům, případně spolkům.
Jsem ráda, že po odtržení obce Krhová od města Valašského Meziříčí jsem zůstala ředitelkou mateřské školy, která je" mým dítětem" ,a že se vedení obce postaralo o to, abychom zůstali samostatným právním subjektem.

Logopedická třída PAPOUŠCI

8. října 2013 v 21:04 | Zdeněk Adamec |  Aktuality


Dne 1.10.2013 byla slavnostně otevřena kontejnerová přístavba MŠ Krhová. Místo tady našlo 15 dětí logopedické třídy "PAPOUŠKŮ". Díky tomu se zároveň rozšířila kapacita MŠ.
Co vše tomu předcházelo?
První návrhy jsem spolu s vedením školky zpracovával již na podzim roku 2012. Tehdy jsme ještě stále byli součástí Valašského Meziříčí a realizace byla nemožná. Situace s poptávkou po umístění dětí se opakovala i letos na jaře. Rodičům 16 dětí z Krhové bylo zasláno zamítavé stanovisko k umístění dětí do školky. Kapacita byla nedostatečná a bylo nutno to řešit. Spolu s paní ředitelkou Vlaďkou Šulákovou, Věrkou Čačkovou a Ivanou Gefingovou jsme oprášili loňský projekt. Prostory jsme oproti původnímu plánu upravili a přizpůsobili praktickým požadavkům a normám. Základní vyjádření ČEZu a VAKu jsme již měli k dispozici. Realizace byla reálná. Kontaktovali jsme několik výrobců kontejnerů, nechali zpracovat cenové nabídky, předložili návrh na projednání v zastupitelstvu a vedení obce … a povedlo se.
Další průběh jste již mohli sledovat na vlastní oči. To co nebylo vidět, zpracování podkladů pro stavební povolení, si vzala na starost Jana Verbichová. A nutno poděkovat, protože to byl úkol nelehký a v termínu přímo šibeničním. Podařilo se a vše dotáhla až ke kolaudaci.

A jak to probíhalo? Nejlépe je to vidět na fotografiích na rajčeti.

Za sebe mohu říci, že kolektiv, který pracoval od betonování základů, až po dokončovací práce byl neskutečný. A co je nutno zdůraznit - pracovali jsme všichni v akci "Z" (zadarmo) a s nadšením.
A poděkování? Nerad bych na někoho zapomněl, ale určitě by to byli v první řadě Franta, Láďa a Pavel Čáňovi. A další by bylo nejlépe napsat podle abecedy, protože i malá pomoc byla důležitá.
Přesto osobně děkuji Radimu Zetkovi, Petru Vrečkovi, Petru Grencnerovi, Pavlu Štursovi, Tiboru Valachovi, Petru Martinkovi, Radkovi Křenkovi.
Také pracovníkům obce Ivoši Wrzeckému, Radkovi Čapkovi.
Co se týká perfektního zázemí pro práci (čaj, káva a něco na zub) - všem ze školky.
A co k tomu dodat. Bylo mi ctí pracovat s těmito lidmi. A těším se, že to určitě nebylo naposled.

Zdeněk Adamec

SOLNÁ JESKYNĚ - MŠ KRHOVÁ

8. října 2013 v 21:02 | Vlaďka Šuláková |  Akce školky

SOLNÁ JESKYNĚ MŠ KRHOVÁ

TERMÍNY NÁVŠTĚV 1. skupina :

Pojedeme 10x od mateřské školy, vybírá se 700,-Kč u p. Vávrové, je nutné zaplatit do 30.9.2013.

Datum:
Odjezd z MŠ:
Začátek pobytu
v jeskyni:
Úterý 8.10.2013
8,30 hod.
9,00 hod.
Čtvrtek 17.10.2013
8,30 hod.
9,00 hod.
Pátek 25.10.2013
9,30 hod.
10,00 hod.
Pátek 1.11.2013
9,30 hod.
10,00 hod.
Úterý 12.11.2013
8,30 hod.
9,00 hod
Úterý 19.11.2013
8,30 hod.
9,00 hod
Úterý 26.11.2013
8,30 hod.
9,00 hod
Úterý 3.12.2013
8,30 hod.
9,00 hod
Úterý 10.12.2013
8,30 hod.
9,00 hod
Úterý 17.12.2013
8,30 hod.
9,00 hod
Mateřská škola Krhová , příspěvková organizace

SEZNAM DĚTÍ PŘIHLÁŠENÝCH DO JESKYNĚ
1. SKUPINA Rybičky a Papoušci
Příjmení a jméno:
1. Vrečka Petr
2. Mach Šimon
3. Mlčák Andrej Jan
4. Huťková Terezie
5. Valach Tomáš
6. Reimerová Simona
7. Skalka Alexandr
8. Malíková Nikol
9. Juroška Jonáš
10. Drábek Vojtěch
11. Pobořil Radek
12. Doležalová Hana
13. Tománek Prokop
14. Tománek Mikuláš
SOLNÁ JESKYNĚ MŠ KRHOVÁ

TERMÍNY NÁVŠTĚV 2. skupina :

Pojedeme 10x od mateřské školy, vybírá se 700,-Kč u p. Vávrové, je nutné zaplatit do 30.9.2013.

Datum:
Odjezd z MŠ:
Začátek pobytu
v jeskyni:
Úterý 15.10.2013
8,30 hod.
9,00 hod.
Úterý 22.10.2013
8,30 hod.
9,00hod.
Pátek 1.11.2013
8,30 hod.
9,00 hod.
Pátek 15.11.2013
8,30 hod
9,00hod.
Úterý 19.11.2013
9,30 hod.
10,00 hod.
Čtvrtek 21.11.2013
8,30 hod
9,00hod.
Úterý 26.11.2013
9,30 hod.
10,00 hod.
Úterý 3.12.2013
9,30 hod.
10,00 hod.
Úterý 10.12.2013
9,30 hod.
10,00 hod.
Úterý 17.12.2013
9,30 hod.
10,00 hod.
Mateřská škola Krhová , příspěvková organizace

SEZNAM DĚTÍ PŘIHLÁŠENÝCH DO JESKYNĚ
2. SKUPINA Sluníčka - Delfínci - Želvičky
Příjmení a jméno:
1. Martínek Šimon
2. Vágner Tomáš
3. Mátlová Líza
4. Bartas Karel
5. Zuzaňák Jakub
6. Holčák Marek
7. Sekyra Jakub
8. Pospíšilová Beáta
9. Šustek Štěpán
10. Holčák Ondřej
11. Hlavicová Helena Angelika

Nové seznamy tříd MŠ Krhová

8. října 2013 v 21:00 | Vlaďka Šuláková |  Děti v naší školce

Gymnázium a MŠ Krhová podpořily celosvětové DNY PROTI HLADU

1. října 2013 v 17:49 | Jitka Joštová a Mgr. Marie Dufková |  Akce školky

Sobota odpoledne byla va Valašském Meziříčí věnována akci Valmez proti hladu, kterou v rámci celosvětových Dnů proti hladu organizovalo sdružení Ambos mundos. Ti, kdo se vypravili na nádvoří zámku Žerotínů, se určitě nenudili. Pro návštěvníky byla připravená pestrá programová směs - ochutnávky exotické kuchyně, možnost nakoupit si originální doplňky nebo si třeba nechat věštit budoucnost, minikoncerty, taneční vystoupení, přednášky, filmy, besedy - a nejenom to. Sami si vyzkoušeli bubnování na djembe, africké něbo cikánské tance i malování afrických masek. Právě poslední zmiňovaný workshop připravilo gymnázium ve spolupráci s MŠ Krhová a navázalo tak na společný projekt Afrika z předloňského školního roku. Jako lektoři pomáhali také studenti školy, Mirka Hamuľaková a Eva Schneiderová.