Duben 2013

Vystoupení ke Dni Matek

30. dubna 2013 v 20:43 | Vlaďka Šuláková |  Akce školky

Ve středu 15.5. 2013 pořádáme pro rodinné příslušníky dětí besídky ke Svátku matek,
která začne v 15 hodin
Program odpoledne pro maminky, tatínky, babičky, tetičky:
Třída Sluníček: Vystoupení dětí z Delfínků - 15,00 hodin
Vystoupení dětí ze Sluníček - 15,30 hodin
Třída Papoušků a Rybiček: Vystoupení dětí z těchto tříd - 15,00 hodin
Třída Delfínků: Vystoupení dětí ze třídy Želviček od - 14,30 hodin
Všechny srdečně zveme

Rozhodnutí - převzetí

30. dubna 2013 v 20:42 | Vlaďka Šuláková |  Děti v naší školce

Žádám rodiče, jejichž děti byly podle vývěsky přijaty do MŠ, aby se dostavili do konce tohoto týdne k převzetí rozhodnutí.
Šetříme tak finanční prostředky za doručení do vlastních rukou. Děkujeme
Rodiče nepřijatých dětí z Krhové byly telefonicky informováni a dostaví se k převzetí rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy.Zákonným zástupcům nepřijatých dětí z okolních obcí bude zasláno rozhodnutí poštou-do vlastních rukou.
Všichni víme, a je nám to líto, že nepřijetí dítěte do mateřské školy je velmi citlivá záležitost. Při vysokém počtu podaných přihlášek musí ředitel rozhodnout dle hlavních a pomocných kritérií / věk, bydliště a zaměstnanosti matky/. Důležité je, že se situace řeší s paní starostkou a zastupiteli. Nově vzniklá obec se k této záležitosti postavila čelem,
Řeší nejrychlejší variantu kontejnerové přístavby, připravují se podklady pro vydání stavebního povolení..Pokud dojde k realizaci (všichni věříme, že ano), budou odmítnuté děti z Krhové přijaty na základě vyhlášení nového přijímacího řízení. O postupu budeme veřejnost včas informovat.
Děkuji maminkám dětí, které jsou na rodičovské dovolené,jejichž děti jsou čtyřleté, že uvolnili místo dětem zaměstnaných matek.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Krhová

30. dubna 2013 v 20:41 | Vlaďka Šuláková |  Děti v naší školce

Mateřská škola Valašské Meziříčí, Krhová 445, okres Vsetín, příspěvková organizace
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Meziříčí, Krhová 445, okres Vsetín, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34,
§ 165 odst. 2 písm. b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ( dále jen " školský zákon" ), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
( dále jen " správní řád " ), že
VYHOVUJE
žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Meziříčí, Krhová 445, okres Vsetín, příspěvková organizace.
Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, byl stanoven v dohodě se zřizovatelem Města Valašské Meziříčí
na dny 4. a 5. dubna 2013
SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014
Registrační číslo dítěte
výsledek
řízení
Registrační číslo dítěte
výsledek
řízení
ŘMŠKh - 1
Přijat/a
ŘMŠKh - 33
Přijat/a
ŘMŠKh - 2
Přijat/a
ŘMŠKh - 34
Přijat/a
ŘMŠKh - 4
Přijat/a
ŘMŠKh - 37
Přijat/a
ŘMŠKh - 7
Přijat/a
ŘMŠKh - 40
Přijat/a
ŘMŠKh - 9
Přijat/a
ŘMŠKh - 42
Přijat/a
ŘMŠKh - 10
Přijat/a
ŘMŠKh - 43
Přijat/a
ŘMŠKh - 15
Přijat/a
ŘMŠKh - 44
Přijat/a
ŘMŠKh - 16
Přijat/a
ŘMŠKh - 45
Přijat/a
ŘMŠKh - 19
Přijat/a
ŘMŠKh - 47
Přijat/a
ŘMŠKh - 20
Přijat/a
ŘMŠKh - 21
Přijat/a
ŘMŠKh - 22
Přijat/a
ŘMŠKh - 23
Přijat/a
ŘMŠKh - 24
Přijat/a
ŘMŠKh - 27
Přijat/a
ŘMŠKh - 28
Přijat/a
ŘMŠKh - 30
Přijat/a
ŘMŠKh - 31
Přijat/a
ŘMŠKh - 32
Přijat/a
Datum zveřejnění : 30.4.2013

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ Krhová

30. dubna 2013 v 20:40 | Vlaďka Šuláková |  Děti v naší školce

Mateřská škola Valašské Meziříčí, Krhová 445, okres Vsetín, příspěvková organizace
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Meziříčí, Krhová 445, okres Vsetín, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34,
§ 165 odst. 2 písm. b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ( dále jen " školský zákon" ), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
( dále jen " správní řád " ), že
NEVYHOVYHOVUJE
žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Meziříčí, Krhová 445, okres Vsetín, příspěvková organizace.
Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, byl stanoven v dohodě se zřizovatelem Města Valašské Meziříčí
na dny 4.a 5.dubna 2013
SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013 -2014
Registrační číslo dítěte
výsledek
řízení
Registrační číslo dítěte
výsledek
řízení
ŘMŠKh - 3
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 5
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 6
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 8
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 11
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 12
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 13
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 14
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 17
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 18
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 25
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 26
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 29
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 35
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 36
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 38
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 39
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 41
Nepřijat/a
ŘMŠKh - 46
Nepřijat/a
Nový zřizovatel obec Krhová tuto situaci řeší, předpokládá se kontejnerová přístavba. Pokud bude zrealizována, vyhlásí se nové přijímací řízení a všechny odmítnuté děti z Krhové budou umístěny do MŠ.
Datum zveřejnění : 30.4.2013

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Krhová

25. dubna 2013 v 8:00 | Vlaďka Šuláková |  Aktuality

Mateřská škola Valašské Meziříčí, Krhová 445, okres Vsetín, příspěvková organizaceSměrnice č. 11 /2013.


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole


Vydal:
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Krhová 445, okres Vsetín, příspěvková organizace
Schválila:
ředitelka školy - Vladislava Šuláková.
Účinnost:
od 2.1.2013
Závaznost:
směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Spisový znak/
skartační znak:
2.-1.
A5Ředitelka Mateřské školy Valašské Meziříčí, Krhová 445, okres Vsetín, příspěvkové organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2.,písm.b) zákona 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Z důvodu udržitelnosti projektu EF z roku 2009 - "Rozšíření výuky speciálních tříd"
se budou do speciálních tříd přijímat děti přednostně z obce, následně z regionu.


I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.


II.

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování.III.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

(§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

IV.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.


V.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte do běžných tříd ,dle kritéria pod bodem IV., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z hlavních kritérií, uvedených v následující tabulce a následně z kritérií pomocných.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

HLAVNÍ KRITÉRIA
Body
1.
Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku.
5
2.
Bydliště dítěte v Krhové, ve kterém MŠ sídlí.
(provozní výdaje MŠ financuje zřizovatel - obec Krhová
5
3.
Věk dítěte:
mladší 3 let
1
3 roky
5
4 roky
10
5 let
15
4.
V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.
(snaha nenarušovat rodinné vazby mezi sourozenci)
5
POMOCNÁ KRITÉRIA
Body
1.
Zvýšená sociální potřebnost dítěte vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace.
(dítě v pěstounské péči; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.)
Nutnost doložit potvrzení.
5
2.
Zaměstnanost matky.
5


Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu počet dosažených bodů v hlavních i pomocných kritérií.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií je rozhodující datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).

Ruší se směrnice č.11/ 2012.

V Krhové dne 2.1.2013
Vladislava Šuláková
ředitelka Mateřské školy .

Focení na společné album MOJE ŠKOLKA

25. dubna 2013 v 7:56 | Vlaďka Šuláková |  Akce školky

V úterý 30.dubna v 8,30 hodin se budou fotit děti, které nastupují do základní školy, na společné album


MOJE ŠKOLKA

Prosím o připravení svátečního oblečení.

Rodiče zaplatí po dodání alba částku 160,-Kč. Zbývající doplatek do 100,-Kč zaplatíme z třídního fondu.

Sněhurka a sedm trpaslíků

15. dubna 2013 v 19:04 | Vlaďka Šuláková |  Akce školky
V pátek dopoledne - 19. 4. 2013 v 10:15 se naše školka pojede podívat na představení SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ, ve kterém tančí děti tanečního oboru ZUŠ B-Art z Valašského Meziříčí a Zašové ve věku od 5 do 23 let.
Představení se bude konat v Kulturním domě v Zubří.
Pro děti ze školky to bude zpestření, nejedná se totiž o klasické hrané divadlo, ale baletní pohádku.
Cena vystoupení je 30,- Kč/dítě.
Autobus pojede od školky v 9:30 hodin. Představení je cca hodinové.