Březen 2013

Veselé Velikonoce!

28. března 2013 v 13:15 | Vlaďka Šuláková |  Aktuality

Formuláře k zápisu

21. března 2013 v 6:53 | Vlaďka Šuláková |  Aktuality
Pro zjednodušení jsme se rozhodli umístit na web tiskopisy potřebné k zápisu dítěte do naší školky. Stáhnout si je můžete ve formátu .DOC (WORD) zde.

Projekt CESTY K SOBĚ

11. března 2013 v 14:05 | Jitka Joštová a Mgr. Marie Dufková |  Akce školky

Diakonie Valašské Meziříčí slaví 20 výročí založení. Vyhlásila literární a fotografickou soutěž " Generace spolu ". Tuto akci doprovodí svými obrázky děti z naší MŠ ze třídy Rybiček, Papoušků a Delfínků.

Projekt gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí a Mateřské školy Krhová
CESTY K SOBĚ

Motto: I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku. J.W.Goethe

Autorky výtvarného projektu: Mgr. Marie Dufková, GFP Valašské Meziříčí
Jitka Joštová, MŠ Krhová

Stáří žáků: Předškolní děti 3-6 let
Studenti gymnázia 15-18 let

Časové rozpětí: průběžně během školního roku

Použité techniky: Kreslířské a malířské techniky, keramika, práce s textilem - gobelíny, koláže, malba na dřevo, fotografie.

Výchovný a vzdělávací záměr:
Poznávat místo, kde žiji, jeho historii, současnost, krajinu mého domova. Uvědomovat si své místo v rodině, škole, společnosti. Zaměřit se na soužití generací, mezilidské vztahy.
Projekt funguje na principu přátelského vztahu dítěte, studenta a dospělého a jeho cílem je zmapovat nenásilnou formou sociální a komunikační situace. Pracovní skupiny se budou scházet v průběhu školního roku a věnovat se výtvarným aktivitám, které si společně domluví.
Dlouhodobý vztah dítěte, studenta vztahovaný soustavně, ale přirozeně k rodiči, prarodiči má vytvořit prostor pro růst sociálních dovedností, posilovat sebevědomí dítěte a rozšířit jeho motivaci k navazování přirozených vrstevnických a generačních vztahů.
Dítě má tak "člověka pro sebe", která na něj má čas, má se komu svěřit, s kým si hrát, rozvíjet své dovednosti nebo získat nové. Díky tomu může postupně nabývat zdravé sebejistoty a osvojovat si prosociální vzorce chování i prožívání. Student je zde v roli průvodce, ne vůdce.

Časový harmonogram:
září - duben : průběžná práce na tématech v rámci jednotlivých škol a tříd. Každá třída pracuje na vlastním tématu, některá probíhají ve spolupráci s gymnáziem v hodinách výtvarné výchovy a v mateřské škole.

březen - duben : společná setkání nad vybranými tématy:

20. 3. 2013 pracoviště: Gymnázium (2.B gymnázia, třída Rybičky a Papoušci MŠ)
27. 3. 2013 pracoviště: MŠ Krhová (2.B gymnázia, třída Rybičky a Papoušci MŠ)
4. 4. 2013 pracoviště: Gymnázium (2.A gymnázia, třída Sluníčka MŠ)
4. 4. 2013 pracoviště: Gymnázium (2.C gymnázia, třída Delfínci a Želvičky MŠ)
11. 4. 2013 pracoviště: MŠ Krhová (2.A gymnázia, třída Sluníčka MŠ)
11. 4. 2013 pracoviště: MŠ Krhová (2.C gymnázia, třída Delfínci a Želvičky MŠ)

Červen - červenec: Výstava prací ve spolupráci s Muzeem Valašské, pracoviště Valašské Meziříčí, zámek Kinských.

Fotografie naleznete průběžně na našem rajčátku. Nyní je tam již první část fotek z prací tříd Rybiček a Papoušků.


Příspěvky na školku v přírodě

1. března 2013 v 16:32 Aktuality
Prověřujeme pro Vás možnosti příspěvků od zdravotních pojišťoven na pobyt dětí ve školce v přírodě.

Jakmile budeme mít informace od dalších pojišťoven, umístíme je na stránky. K dnešnímu dni máme informaci od této pojišťovny:

ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Balíček Škola: až 1 500 Kč

Balíček obsahuje tyto preventivní programy:
  • Školka v přírodě
  • Škola v přírodě
  • Lyžařský výcvik
Příspěvek na školku v přírodě platí pro děti do 7 let včetně, příspěvek na školu v přírodě je platný pro děti od 6 do 16 let včetně a příspěvek na lyžařský výcvik platí pro děti od 4 do 18 let včetně.
Příspěvek na organizovaný pobyt v přírodě bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny.
Proplatit lze jen pobyty organizované v průběhu školního roku (nikoliv o prázdninách) mateřskými, základními a středními školami. Příspěvek nelze proplatit na vodácké kurzy, letní tábory, turistické pobyty, sportovní soustředění, adaptační pobyty.


RBP - Revírní bratrská pokladna

příspěvek do 500 Kč na:
více informací naleznete zde: http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/deti-do-6-let/ZPMVCR - Zdravotní pojišťovna MV ČR

bohužel nepřispívá


OZP - Oborová zdravotní pojišťovna

bohužel nepřispívá