Listopad 2012

Den poezie ve Valašském Meziříčí

30. listopadu 2012 v 13:37 | Jitka Joštová |  Akce školky

Den poezie ve Valašském Meziříčí

V letošním roce se konal už 14. ročník festivalu Den poezie na památku narození Karla Hynka Máchy / * 16. 10. 1810 /. Koordinátorem festivalu je Společnost poezie, která zajišťuje propagaci.

Každoročně nese Den poezie podtitul - tento rok je přestupný a tak téma letošního ročníku byl PŘE-STUP!
V našem městě se do akce zapojilo Gymnázium FP a MŠ Krhová. Studenti valašskomeziříčského gymnázia připravili ve spolupráci se Schlattauerovou kavárnou poetický a hudební podvečer, který byl příjemným a neformálním setkáním nejen s poezií. Nebyli to jen studenti, ale i návštěvníci kavárny, kdo četli i své vlastní básně a spontánně se během večera zapojili do přednesu uměleckých textů, které pro ně nachystali studenty i vyučující .

Podruhé se studenti gymnázia sešli s dětmi z MŠ Krhová na neobvyklém místě - v čítárně Městské knihovny. Třída Rybiček se vydala na putování světem fantazie s tématem " Potmě jsou všechny kočky černé ". Tady se propojila stránka literární a výtvarná. Všichni si poslechli úryvek z knihy " Z deníku kocoura Modroočka " a začalo téměr surrealistické dopoledne. Děti vymýšlely automatické texty, studenti jim je zapisovali a pak je společně doprovázeli vlastními obrazy- kreslili kočky a představovali si, co asi potmě kočka vidí.
Výtvarné práce budou vystaveny v MŠ Krhová.

Velké poděkování patří zástupkyni ředitelky paní P. Holmanové za umožnění akce v čítárně knihovny a velmi milý a vstřícný přístup všech jejích zaměstnanců a panu řediteli gobelínky akad. mal. J. T. Strýčkovi za ochotu podporovat také kulturní akce gymnázia.


Gymnázium FP Valašské Meziříčí

MŠ Krhová

Záznam z vysílání TV BESKYD:
fotografie naleznete v našem albíčku na rajčeti.

PAPOUŠCI: MALUJEME S JOSEFEM HAPKOU

27. listopadu 2012 v 20:07 | Vlaďka Šuláková |  Akce školky
Děti z logopedické třídy Papoušků se zúčastnily dne 21.11.2012 výstavy s lektorským programem. Tento program byl krásně přizpůsoben pro věkovou kategorii našich dětí. Cílem programu bylo zábavnou formou seznámit děti s významnou osobností našeho regionu malířem Josefem Hapkou a s malířskou technikou malby na sklo. Kdyby malíř Josef Hapka ještě žil, oslavil by v roce 2012 100. narozeniny. Děti čekal skřítek Slamáček, který se mimochodem nápadně podobal malíři Hapkovi,. Ten děti seznámil s významným umělcem našeho regionu a jeho příběhem. Děti si sfoukly svíčky na jeho narozeninovém dortu,který sice nebyl k jídlu, ale pobavil. Dozvěděly se, co to je "Hapkův klabret" a prohlédly si vystavené obrazy Josefa Hapky. Josef Hapka používal různé malířské techniky. Jednou z nich je malba (či podmalba) na sklo. Vychází z lidové malířské techniky, není technicky či časově náročná a výsledek působí efektně. Mezi vystavenými obrazy děti zaujal jeden obraz malovaný touto technikou a jeho námět byl dětem blízký - byli to Tři králové a Mikuláš s čertem a andělem. Paní magistra děti upozornila na obraz krásné krajinky a přiblížila dětem místo, které je namalováno. Byly překvapené , že v místě, kde je nyní dopravní hřiště, byl kdysi rybník, který tam malíř namaloval. Následovala Hra na malíře. Děti si vybraly předlohu pro malbu na sklo- měly připravené krásné jednoduché obrázky, posadily se ke stolu, na němž byly připravené veškeré malířské potřeby a daly se do právce. Výsledky byly úžasné, lektorka dětem pomohla obrázky "zarámovat"a děti si je odnesly domů.
Poděkování patří lektorce Mgr. Lence Šimurdové za poutavé povídání a paní Janě Adamcové. která nám pomohla s doprovodem dětí na úžasnou akci.DELFÍNCI: Výtvarná dílna

26. listopadu 2012 v 21:03 | Věra Čačková |  Akce školky
V úterý 20.11.2012 proběhla ve třídě Delfínků výtvarná dílna na téma: Malování na trička.
Malovali rodiče a dětí tříd Želviček a Delfínků.Rodiče dostali trička domů, kde si společně předkreslili loga jednotlivých tříd a následně ve školce malovali barvami na textil.Těší nás, že se do našich tvořivých dílen zapojují i tátové, jejich zaujetí a píle je příkladná.
Chci poděkovat všem rodičům, kteří si udělali čas a strávili se svými dětmi tvůrčí pohodové odpoledne.
Fotografie naleznete v albíčku na rajčeti.

Mikulášská nadílka s Mikulášským výletem

26. listopadu 2012 v 13:21 | Vlaďka Šuláková |  Akce školky
VÁŽENÍ RODIČE,
DNE 5.12. 2012 PROBĚHNE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE DOPOLEDNE "MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA" S NÁSLEDNÝM "MIKULÁŠSKÝM VÝLETEM" DO GALAXIE VE ZLÍNĚ.
DO STŘEDY POTŘEBUJEME VĚDĚT, KDO Z DĚTÍ POJEDE, KVŮLI VSTUPENKÁM, KTERÉ MAJÍ DĚTI ZDARMA.
ODJEZD Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VE 13,45HOD., PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT V 20,00HOD. VEČER.
DĚTI S SEBOU POTŘEBUJÍ NÁHRADNÍ TRIČKO,BATOH S PITÍM A VHODNÝM PAMLSKEM.
DĚTI Z MĚSTA SI RODIČE MOHOU VYZVEDNOUT NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE U SÝPKY, OSTATNÍ DĚTI PŘEDÁME U MATEŘSKÉ ŠKOLY V KRHOVÉ.


PAPOUŠCI: Projektový týden Dračí počasí

12. listopadu 2012 v 8:43 | Vlaďka Šuláková |  Akce školky
Děti ze třídy Papoušků vyráběly minulý týden z nabízených materiálů vlastní dráčky. Přidaly se i Rybičky. Naučily se skládat hlavu draka, navazovaly provázek, skládaly barevný papír do harmoniky, navazovaly naprovázek. Musely střídat barvy, učily se počítat. V závěru si dotvořily obličej draka, dle vlastní fantazie.
Výtvory se dětem moc povedly, byly zaujaté a hlavně - pracovaly samostatně.Focení dětí

7. listopadu 2012 v 21:11 | Vlaďka Šuláková |  Akce školky
Dne 15. 11. 2012 v 8:00 hodin dorazí do školky fotograf. Ve školce jsme vyvěsili nabídku pozadí a prosíme rodiče, kteří mají o focení zájem, aby se zapsali.
Děkujeme.

RYBIČKY: "Potmě jsou všechny kočky černé"

7. listopadu 2012 v 21:09 | Jitka Joštová |  Akce školky
Dne 14. 11. 2012 se děti z třídy Rybiček zúčastní akce se studenty Gymnázia Františka Palackého v Čítárně Městské knihovny ke Dni poezie s názvem "Potmě jsou všechny kočky černé".

Aktivity a terapie na podporu zdraví v Mateřské škole Krhová.

7. listopadu 2012 v 21:05 | Věra Čačková |  Akce školky

Mateřská škola Krhová pořádá pro své děti řadu aktivit na podporu zdraví, jako jsou předplavecká vyuka nebo návštěva solné jeskyně. Součásti výchovně vzdělávacích činností ve speciálních třídách jsou pravidelné návštěvy canisterapeutického týmu (pes a psovod). Děti, které nemají motivaci
k jakékoli činnosti, za přítomnosti pejska začínají spolupracovat. Pro děti s těžkým postižením je zvíře výborný stimulant. Lépe reagují na podněty kolem sebe, jsou klidnější, uvolněnější, zbavují se stresu, a také zažívají pocit radosti a štěstí.
Občanské sdružení Bludička v Bludovicích nám nabídlo svůj program
" Návštěva farmy", jehož cílem je rozvíjet dovednosti dětí v inspirujícím prostředí tradiční zemědělské usedlosti, s ohledem na individuální potřeby jednotlivce.
Děti jsou v rámci svých možností zapojovány do dění na farmě. Krmí kozy, ovce, králíky, kačenky, husy a nenásilnou formou navazují kontakt se zvířaty. Čistí a hřebelcují poníky a stávají se tak součásti farmy a péče o zvířata. Pro děti ze specifickými potřebami je jízda na koni velkým motivačním faktorem a má blahodárné účinky fyzického i psychického charakteru. Důkazem toho jsou chvíle radosti, pohody a uvolnění, které s dětmi při těchto aktivitách prožíváme.
Na základě vypracování projektu "Zooterapie při výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami" získala naše mateřská škola finanční podporu z "Milionového grantu" Nadace děti-kultura-sport. Cílem tohoto projektu je využití hipoterapie a canisterapie za účelem podpory rozvoje psychomotorického vývoje a sociálních dovedností dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Finanční prostředky získané z grantu chceme použít na pokračování terapií i v dalším roce.

Všechny fotografie naleznete v albu na rajčeti.

PLAVECKÝ VÝCVIK

2. listopadu 2012 v 22:41 | Vlaďka Šuláková |  Akce školky

PLAVECKÝ VÝCVIK

Na plavecký výcvik pojedeme 9x od Mateřské školy. U paní Vávrové vybíráme částku 900,- Kč včetně dopravy. Je nutné ji zaplatit do 30. 10. 2012!


Datum:
Odjezd z MŠ:
Začátek předplacké výuky
Čtvrtek 22.11.2012
8,45 hod.
9,15 hod.
Čtvrtek 29.11.2012
8,45 hod.
9,15 hod.
Čtvrtek 6.12.2012
8,45 hod.
9,15 hod.
Čtvrtek 13.12.2012
8,45 hod.
9,15 hod.
Čtvrtek 20.12.2012
8,45 hod.
9,15 hod.
Čtvrtek 3.1.2013
8,45 hod.
9,15 hod.
Čtvrtek 10.1.2013
8,45 hod.
9,15 hod.
Čtvrtek 17.1.2013
8,45 hod.
9,15 hod.
Čtvrtek 24.1.2013
8,45 hod.
9,15 hod.

SOLNÁ JESKYNĚ

2. listopadu 2012 v 22:39 | Vlaďka Šuláková |  Akce školky

SOLNÁ JESKYNĚ SALZA

Pojedeme 10x od Mateřské školy. U paní Vávrové vybíráme 700,- Kč. Tuto částku je nutné zaplatit do 20. prosince 2012.

Termíny:


Datum:
Odjezd z MŠ:
Začátek pobytu
v jeskyni:
Úterý 8.1.2013
9,30 hod.
10,00 hod.
Pondělí 14.1.2013
8,30 hod.
9,00 hod.
Pondělí 21.1.2013
8,30 hod.
9,00 hod.
Pondělí 28.1.2013
8,30 hod.
9,00 hod.
Pondělí 4.2.2013
8,30 hod.
9,00 hod.
Pondělí 11.2.2013
8,30 hod.
9,00 hod.
Pondělí 18.2.2013
8,30 hod.
9,00 hod.
Úterý 5.3.2013
8,30 hod.
9,00 hod.
Středa 13.3.2013
9,30 hod.
10,00 hod.
Středa 20.3.2013
8,30 hod.
9,00 hod.